Ansökningsnummer 201208174
Ansökningsdatum 2012-11-12
Registreringsnummer 510689
Registreringsdatum 2013-02-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-02-01
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tidskrifter; tryckta tidskrifter.