Ansökningsnummer 201005513
Ansökningsdatum 2010-07-02
Registreringsnummer 413676
Registreringsdatum 2010-10-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-10-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Kulturverksamhet.