Visa allt om VÄRNÄS - STÖLLETVÄGARNAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 0
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 1 1
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN (Statlig enhet) 1 0 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...