Livsmedels Föreningen

Varumärke tillhör LIVSMEDELSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200501556
Ansökningsdatum 2005-03-01
Registreringsnummer 376004
Registreringsdatum 2005-11-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-04
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Information om marknadsföring och handel inom livsmedelsbranschen; anordnande av mässor och konferenser för kommersiellt och reklamändamål.

Klass: 39

Information om förpackning och distribution inom livsmedelsbranschen.

Klass: 40

Information om tillverkning samt råvaruproduktion inom livsmedelsbranschen.

Klass: 41

Utbildning, undervisning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 42

Information om forskning inom livsmedelsbranschen.