Ansökningsnummer 201301204
Ansökningsdatum 2013-02-15
Registreringsnummer 512751
Registreringsdatum 2013-05-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Anordnande av insamlingar; penninginsamlingar för välgörande ändamål.

Klass: 39

Djurtransporter; anordnande och genomförande av resor; arrangerande av resor.

Klass: 41

Träningstjänster för djur; spridning av utbildningsmaterial; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; djurdressyr; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; instruktionstjänster; undervisning i skötsel av husdjur.

Klass: 43

Kattpensionat; uthyrning av möteslokaler; djurpensionat.

Klass: 44

Hygienvård av djur; klippning av djur; rådgivning avseende uppfödning av djur; rådgivning avseende utfodring av djur; rådgivningstjänster avseende vård av djur; tjänster avseende djur; trimning (djur- -); djursjukhustjänster; djurtrimning; sterilisering av djur; vård av djur; omhändertagandeförmedling avseende husdjur; djursjukhus; rådgivningstjänster avseende vård av husdjur; tjänster avseende husdjursvård.

Klass: 45

Räddning av djur; husdjursvakttjänster.