Ansökningsnummer 201003054
Ansökningsdatum 2010-04-09
Registreringsnummer 412012
Registreringsdatum 2010-07-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-07-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Utbildningsinformation; praktisk utbildning (instruktion); uthyrning av videoband; videofilmproduktion; arrangerande och hållande av studiecirklar; teckenspråkstolkning; videofilmning; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; friskvårdstjänster (instruktion/information); instruktionskurser relaterad till hälsa; kulturarrangemang; kursgårdsverksamhet; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; personlig utvecklingsträning; produktion av film; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; utgivning av tidningar; utgivning av nyhetsbrev; bloggning nämligen textförfattande; träningstjänster relaterad till arbetsträning; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildning i mental träning; träning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; publicering av bloggar on-line; studiestöd för elever i skolan; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer; träningskurser för personlig utveckling; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningstjänster relaterad till spirituell utveckling; utbildningstjänster vid semesteranläggningar; utbildningstjänster vid turistanläggningar; nöjen; djurdressyr; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); rekreationstjänster; publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; undervisning; utbildningstjänster; utgivning av böcker; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.