Energirådgivarna i Skåne

Varumärke tillhör KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE

Ansökningsnummer 201106793
Ansökningsdatum 2011-09-08
Registreringsnummer 502613
Registreringsdatum 2011-12-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-12-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål, marknadsstudier, marknadsundersökningstjänster, PR-tjänster, reklam- och annons verksamhet, uthyrning av reklammaterial.

Klass: 41

Anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerade och hållande av konferenser, kongresser, seminarier och symposier, festarrangerande; uthyrning av filmprojektorer och tillbehör; översättnings- och tolkservice i samband med mässor och seminarier, hotell- och restaurangservice.

Klass: 42

Teknisk yrkesmässig expertis i samband med mässor och seminarier; datorunderstöd (teknisk support) i samband med mässor och seminarier; konsulttjänster avseende miljövård, energibesparing och energianvändning