Ansökningsnummer 201202496
Ansökningsdatum 2012-03-22
Registreringsnummer 507048
Registreringsdatum 2012-09-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-09-21
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Arrangerande av konferenser och utdelning av stipendier.

Klass: 44

Information och rådgivning avseende hälso- och sjukvård.

Klass: 45

Information och rådgivning avseende personliga och sociala tjänster.