Ansökningsnummer 201000484
Ansökningsdatum 2010-01-22
Registreringsnummer 409811
Registreringsdatum 2010-03-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-03-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.