Ansökningsnummer 201305979
Ansökningsdatum 2013-09-12
Registreringsnummer 516504
Registreringsdatum 2013-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-12-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av konserter; konserter med levande musik.