KYL & VÄRMEPUMP FÖRETAGEN

Varumärke tillhör SVENSKA KYL & VÄRMEPUMPFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200900906
Ansökningsdatum 2009-02-05
Registreringsnummer 405190
Registreringsdatum 2009-08-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-08-14
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 40

Uthyrning av luftkonditioneringsapparater; uthyrning av värmeapparater/värmeanläggningar.