Ansökningsnummer 200203787
Ansökningsdatum 2002-06-03
Registreringsnummer 359815
Registreringsdatum 2003-02-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-02-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster.