Svensk Auktoriserad Båtbesiktning

Varumärke tillhör BÅTBESIKTNINGSMÄNNENS RIKSFÖRENING

Ansökningsnummer 200806332
Ansökningsdatum 2008-07-03
Registreringsnummer 400468
Registreringsdatum 2009-01-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-01-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 42

Besiktnings- och inspektionstjänster avseende båtar samt konsultationer därtill.