Six Pack Mc Ölsund

Varumärke tillhör SIX PACK MC

Ansökningsnummer 201403942
Ansökningsdatum 2014-06-09
Registreringsnummer 522148
Registreringsdatum 2014-11-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-11-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Kulturverksamhet