Moomsteatern

Varumärke tillhör MOOMSTEATERN

Ansökningsnummer 200706931
Ansökningsdatum 2007-08-28
Registreringsnummer 392521
Registreringsdatum 2007-11-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-11-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 38

Sändning av film och program via datanät.

Klass: 41

Anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar; produktion av film; filmstudior; filmproduktion; uthyrning av belysningsapparatur för teaterscener eller tv-studior; uthyrning av scendekorationer; uthyrning av teaterkulisser; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av seminarier; undervisning/utbildning.

Klass: 43

Uthyrning av möteslokaler; uthyrning av konferenslokaler.