Av branschrådet SVENSK MASSAGE Certifierad Massör

Varumärke tillhör BRANSCHRÅDET SVENSK MASSAGE

Ansökningsnummer 200106574
Ansökningsdatum 2001-10-25
Registreringsnummer 367385
Registreringsdatum 2004-06-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-06-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, broschyrer och böcker avseende massage och friskvård; instruktions- och undervisningsmaterial avseende massage och friskvård.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion, rådgivning och utbildning avseende massage och friskvård.

Klass: 42

Kompetensbedömning, kvalitetskontroll och certifiering av massörer, hälsovård och massage; rådgivning avseende massage och friskvård.