Huvudvärksföreningen

Varumärke tillhör HUVUDVÄRKSFÖRBUNDET

Ansökningsnummer 201601672
Ansökningsdatum 2016-03-07
Registreringsnummer 532756
Registreringsdatum 2016-06-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Handledning; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende rekreation; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier; anordnande och genomförande av seminarier; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; genomförande av seminarier; ledning av studiegrupper och seminarier i självkännedom; ledning av studiegrupper och seminarier i självinsikt; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utställningar för utbildningsändamål; organiserande och genomförande av konferenser och seminarier; organisering av seminarier, arbetsgrupper, forskningsgrupper och konvent inom medicinområdet; organisering av utbildningsseminarier; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; seminarier; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av fortbildningskurser för sjukvård; arrangerande av program för undervisningsändamål; arrangerande och ledning av seminarier; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; friskvård; genomförande av utbildningsseminarier; hälsoundervisning; handledning för vuxna; handledning/instruktion för föräldrar i organisering av föräldrastödgrupper; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; instruktionskurser rörande hälsa; kurser i självmedvetenhet [träning]; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; ledning av studiecirklar; organiserande av kurser med hjälp av självinlärningsmetoder; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; produktion och uthyrning av undervisnings- och instruktionsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; spridning av utbildningsmaterial; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningsinformation; undervisning inom hälsovård.