Huvudvärksförbundet

Varumärke tillhör HUVUDVÄRKSFÖRBUNDET

Ansökningsnummer 201601670
Ansökningsdatum 2016-03-07
Registreringsnummer 532755
Registreringsdatum 2016-06-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Bloggrelaterade skrivtjänster; datorstödd publicering; direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; elektronisk publicering av texter och trycksaker, ej reklamtexter, på internet; författande av texter; framställande och utgivning av texter, ej reklamtexter; publicering av böcker; publicering av affischer; publicering av broschyrer; publicering av dokument; publicering av dokument inom området för handledning/instruktion, vetenskap, allmän lag och sociala frågor; publicering av evenemangskalendrar; publicering av faktablad; publicering av handböcker; publicering av informationsblad; publicering av medicinska texter; publicering av trycksaker; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmanualer; publicering och utgivning av böcker; publicering och utgivning av trycksaker; publiceringstjänster; utgivning av böcker och recensioner; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av fortbildningskurser för sjukvård; anordnande av handledning/instruktion; information avseende handledning/instruktion; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information om undervisning/utbildning; informationstjänster avseende böcker; informationstjänster avseende skolor; informationstjänster relaterade till utbildning; intervjuer med samtida personer för utbildningsändamål; konsult- och informationstjänster avseende anordnande, genomförande och organisation av studiecirklar [utbildning]; livshandledning (instruktion); organisation av undervisningsevenemang; organiserande av kurser med hjälp av självinlärningsmetoder; organisering av datorrelaterade handlednings/instruktionskurser; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; rekreation och instruktion/handledning; rådgivning avseende utbildning; rådgivningstjänster avseende utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; studiecirklar för utbildningsändamål; spridning av utbildningsmaterial; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion.