STEMA - Swedish Tooling, Engineering and Machining Association

Varumärke tillhör SVENSKA FORM-OCH PRESSVERKTYGSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 201601514
Ansökningsdatum 2016-03-01
Registreringsnummer 532611
Registreringsdatum 2016-06-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-03
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska publikationer.

Klass: 35

Rådgivningstjänster avseende företagsledning; professionell konsultation avseende företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; assistans, rådgivning och konsultationer avseende företagsledning; utvärdering relaterad till företagsledning i industriföretag; sammanställning och inmatning av information i databaser; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; systematisering av information i databaser; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; skatterådgivning (redovisning); rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för affärsändamål.; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter; tjänster avseende ekonomisk information för företagsändamål; sammanställning av företagsstatistik; sammanställande av statistik.

Klass: 36

Försäkringsförmedling; försäkringsrådgivning; försäkringar för verkstäder; rådgivningstjänster avseende försäkringsanspråk; förvaltning av försäkringsverksamhet; tillhandahållande av finansiell rådgivning; försäkringar; skatterådgivning (ej redovisning).; tjänster avseende ekonomiska värderingar.

Klass: 45

Juridisk information; juridiska tjänster.; juridisk rådgivning.