Ansökningsnummer 201301157
Ansökningsdatum 2013-02-14
Registreringsnummer 512863
Registreringsdatum 2013-05-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Publicering av dokument inom området för handledning/instruktion, vetenskap, allmän lag och sociala frågor.