Stöldstopp

Varumärke tillhör SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200705642
Ansökningsdatum 2007-06-28
Registreringsnummer 394690
Registreringsdatum 2008-03-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-03-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 38

Kommunikationstjänster utförda av larmcentral nämligen kommunikation avseende pågående och genomförda tillgrepp på egendom och individ.

Klass: 45

Övervakning av inbrotts- och säkerhetslarm; information avseende säkerhetstjänster nämligen tillhandahållande av information om brottsförebyggande åtgärder och aktuell brottsstatistik.