Grannsamverkan

Varumärke tillhör SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 201508188
Ansökningsdatum 2015-11-26
Registreringsnummer 532831
Registreringsdatum 2016-06-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Programvara, datoriserad databas och programvara för inmatning; lagring, behandling och hämtning av information avseende säkerhet för egendom och individer; programvara för utvärdering och handledning/instruktion avseende säkerhet för egendom och individer.

Klass: 16

Kalendrar; kataloger; klistermärken; skriv- och kontorsmaterial; skyltar av papper eller kartong.

Klass: 35

Registerhantering; opinionsundersökningar; sammanställning, systematisering och inmatning av information i databaser.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst av information rörande säkerhet och säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer on-line och genom hemsida (telekommunikation); upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker och tjänster (telekommunikation).

Klass: 41

Publicering samt utgivning av elektroniska böcker och tidskrifter on-line och genom hemsida; publicering av texter; upplåtande av elektroniska publikationer on-line och genom hemsida.