Röda Korset + Första hjälpen

Varumärke tillhör SVENSKA RÖDA KORSETS CENTRALSTYRELSE

Ansökningsnummer 200604121
Ansökningsdatum 2006-05-17
Registreringsnummer 383576
Registreringsdatum 2006-09-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-29
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 5

Förbandslådor och förbandskuddar innehållande förbandsmaterial, plåster och hygieniska preparat för medicinska ändamål.

Klass: 9

Apparater och instrument för livräddning och undervisning om livräddning.

Klass: 16

Trycksaker, instruktions- och utbildningsmaterial.

Klass: 41

Utbildning, anordnande av handledning/instruktion; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål.

Klass: 44

Medicinska tjänster.