KRAMAS FÖR DE ENSAMMA RödaKorset

Varumärke tillhör SVENSKA RÖDA KORSETS CENTRALSTYRELSE

Ansökningsnummer 200800026
Ansökningsdatum 2008-01-03
Registreringsnummer 396816
Registreringsdatum 2008-07-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-07-18
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.