För oss är det alla hjärtans dag året runt.

Varumärke tillhör SVENSKA RÖDA KORSETS CENTRALSTYRELSE

Ansökningsnummer 201104816
Ansökningsdatum 2011-06-08
Registreringsnummer 501310
Registreringsdatum 2011-10-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 5

Första förbandslådor (fyllda).

Klass: 9

Apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning.

Klass: 16

Trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); instruktionsmaterial (ej apparater).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 44

Medicinska tjänster.