För någon annans skull

Varumärke tillhör SVENSKA RÖDA KORSETS CENTRALSTYRELSE

Ansökningsnummer 200602995
Ansökningsdatum 2006-04-05
Registreringsnummer 384424
Registreringsdatum 2006-10-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-10-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 5

Förbandslådor och förbandskuddar innehållande förbandsmaterial, plåster och hygieniska preparat för medicinska ändamål.

Klass: 9

Apparater och instrument för livräddning och för undervisning om livräddning.

Klass: 16

Trycksaker, instruktions- och utbildningsmaterial.

Klass: 41

Utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 44

Medicinska tjänster.