Att kunna innan det händer. Att våga när det händer.

Varumärke tillhör SVENSKA RÖDA KORSETS CENTRALSTYRELSE

Ansökningsnummer 200504842
Ansökningsdatum 2005-07-04
Registreringsnummer 376271
Registreringsdatum 2005-11-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 5

Förbandslådor och förbandskuddar innehållande förbandsmaterial, plåster och hygieniska preparat för medicinska ändamål.

Klass: 9

Apparater och instrument för livräddning och undervisning om livräddning.

Klass: 16

Trycksaker, instruktions- och utbildningsmaterial.

Klass: 41

Utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 44

Medicinska tjänster.