Svenska Psykiatrikongressen

Varumärke tillhör SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Ansökningsnummer 201600561
Ansökningsdatum 2016-01-27
Registreringsnummer 531606
Registreringsdatum 2016-05-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av konferenser; anordnande av konferenser och symposier inom områdena medicinska vetenskap.