Grönt Kort Fruktträdsbeskärare certifierad av RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

Varumärke tillhör RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

Ansökningsnummer 201203141
Ansökningsdatum 2012-04-18
Registreringsnummer 508199
Registreringsdatum 2012-10-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-10-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 44

Rådgivning om trädgårdsskötsel; information och rådgivning avseende trädgårdsskötsel; trädunderhåll; tjänster avseende omvårdnad av växter [trädgårdsskötsel]; vård av trädgårdar eller blomsterrabatter; trädgårdsmästar- och trädgårdsarbeten; trädgårdsskötsel; tjänster inom området för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; trädbeskärning; tjänster inom trädgårdsskötsel; underhåll av trädgårdar; tjänster avseende trädgårdsskötsel; underhåll av träd; trädplantering i trädgårdar.