TA DITT KLIMAT ANSVAR! Hjälp oss att påverka.

Varumärke tillhör SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200710145
Ansökningsdatum 2007-11-27
Registreringsnummer 395958
Registreringsdatum 2008-05-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-05-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Dokumentmappar (kontorsmateriel); räknetabeller; tidningar; tidskrifter; atlaser; biljetter; pamfletter; anteckningsböcker; kort; kataloger; dekaler; ritmateriel; kuvert; skrivmateriel; blanketter (tryckta); vykort; trycksaker; handböcker (manualer); affischer; skolmaterial (pappersvaror); skrivredskap; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papperspåsar.

Klass: 25

Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader.

Klass: 36

Anordnande av insamlingar; penninginsamlingar för välgörande ändamål; finansiell sponsring (bidrag till klimatforskning och information om klimatfrågor); fondinvestering.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av tävlingar och lotterier; utbildning på klimatområdet i samband med mässor och utställningar; arrangerande och hållande av, samt deltagande i studiecirklar, konferenser, kongresser och seminarier; produktion av kursmaterial; filmproduktion (utbildnings- och informationsfilmer); publicering av texter (ej reklamtexter), broschyrer, rapporter, nyhetsbrev, tidskrifter, böcker och andra trycksaker; tillhandahållande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara).

Klass: 42

Forskning, utredning och utveckling inom klimatområdet; information på klimatområdet i samband med mässor och utställningar; konsulttjänster avseende miljövård.