Bra miljöval

Varumärke tillhör SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200701790
Ansökningsdatum 2007-02-26
Registreringsnummer 391072
Registreringsdatum 2007-09-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-09-14
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 1

Kemikalier för industriell och privat användning, likaså för fotografering, jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; gödningsmedel; förbränningsämnen.

Klass: 2

Målarfärger, fernissor och lacker; bläck och färgpatroner för skrivare och fotokopieringsapparater.

Klass: 3

Tvättmedel; blekmedel; diskmedel; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer; eteriska oljor; kosmetika; hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor; deodoranter och antiperspiranter; bomull och vadd för kosmetisk användning; våtservetter för personligt bruk.

Klass: 4

Oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; bränslen, inkluderande gas, bensin och motorsprit, och belysningsmedel; eldningsoljor; kol och briketter; torv; eldningsgas; ljus.

Klass: 5

Bindor och trosskydd; inkontinensblöjor; absorberande bomull och vadd; plåster och förbandsmaterial; bakteriedödande medel; ohyreutrotningspreparat; ogräsutrotningsmedel.

Klass: 9

Databehandlingsutrustningar, inkluderande datorer, datamedia, datorminnen; kringutrustning till datorer inkluderande monitorer, modem, webbkameror, skrivare, scanners, faxapparater, tangentbord och datormusar; elektroniska apparater och instrument för tryckning och kopiering; räkneapparater; apparater för sändning eller återgivning av ljud och bilder, inkluderande telefoner och televisionsapparater; apparater för inspelning och upptagning av ljud och bilder; digitala böcker och musikfiler; batterier och batteriladdare; el-armaturer; elektriska kontakter; eldsläckningsapparatur; elektriska strykjärn; delar och komponenter till samtliga ovannämnda varuslag ingående i klassen.

Klass: 11

Badrumsinstallationer; ugnar och grillar; kyl- och frysskåp; torktumlare; värmepumpar; luftvärmepumpar; värmeväxlare; värmepannor; brännare; solfångare (uppvärmning); eldstäder, vedspisar och kaminer; elektriska element; varmvattenberedare; kylapparater och -maskiner;luftkonditioneringsinstallationer och maskiner; lampor; apparater för belysning; ficklampor.

Klass: 12

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; däck till fordon.

Klass: 16

Papper och kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, inkluderande skriv- och kontorsmaterial; toalettpapper, hushållspapper, torkpapper, pappershanddukar, servetter, pappersnäsdukar, engångsblöjor av papper och cellulosa, pappersdukar; trycksaker inkluderande instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); fotografier; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål.

Klass: 20

Möbler.

Klass: 24

Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Återförsäljning av el- och värmeleveranser, livsmedel, hushållsprodukter, tvätt- och rengöringsmedel, hushålls- och industrikemikalier, drivmedel och bränslen, vävnader och textila produkter, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, elektronikprodukter samt vitvaror.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; eldistribution.

Klass: 42

Kvalitets- och miljökontroll samt miljömärkning av företag, produkter och tjänster; konsultationer, forskning och utveckling avseende miljöfrågor.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.