VERITAS PERSVADET

Varumärke tillhör SVENSKA FRIMURARE ORDEN

Ansökningsnummer 199600012
Ansökningsdatum 1996-01-02
Registreringsnummer 319883
Registreringsdatum 1996-11-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-11-29
Typ Figurativt

VERITAS PERSVADET

Varor & Tjänster

Klass: