Sjuhäradskött

Varumärke tillhör Sjuhäradskött Ekonomisk förening

Ansökningsnummer 201106770
Ansökningsdatum 2011-09-08
Registreringsnummer 502611
Registreringsdatum 2011-12-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-12-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 29

Djurmärg (livsmedel).

Klass: 31

Levande djur.

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende levande djur.

Klass: 40

Djurslakt.