Tricks of the Trade

Varumärke tillhör Födelsehusets Barnmorskor Ek. för.

Ansökningsnummer 201205877
Ansökningsdatum 2012-08-22
Registreringsnummer 509388
Registreringsdatum 2012-12-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-12-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella kurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkeskurser; anordnande av kurser för utvärdering av färdigheter; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; anordnande av handledning/instruktion och kurser; kurser i personlig utveckling; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella seminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar; anordnande av kurser med hjälp av öppna inlärningsmetoder; kurser i självmedvetenhet ([träning].