Barnmorskebilen

Varumärke tillhör Födelsehusets Barnmorskor Ek. för.

Ansökningsnummer 200908651
Ansökningsdatum 2009-11-04
Registreringsnummer 408217
Registreringsdatum 2009-12-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-12-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 44

Hälsovård relaterad till avslappningsterapi; hälsovårdskonsultationstjänster (medicinsk); konsultationstjänster relaterade till medicinsk hälsovård; upplåtande av hälsovårdstjänster i hemmet; hälsovård; sjukvård.