Visa allt om Malmö Företagsgrupper Ekonomisk förening

Befattningshavare

Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen. Medelåldern är 55 år.

Tillsynsbefattningar (2)

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas två i förening av
  • -Göransson, Lars Wilhelm
  • -Lantz, Rolf Johan Bertil
  • -Moberg, Carl Ingvar Fredrik
  • Styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 7
  • styrelsesuppleanter.
Laddar verksamhet ...