Visa allt om Bostadsrättsföreningen Tunnan 10

Befattningshavare

Det sitter lika många kvinnor som män i styrelsen. Medelåldern är 43 år.

Styrelse/övriga bevakande befattningar (6)

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas två i förening av
  • -ledamöterna
  • Styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 1
  • styrelsesuppleant.
Laddar verksamhet ...