Ansökningsnummer 201102396
Ansökningsdatum 2011-03-19
Registreringsnummer 418457
Registreringsdatum 2011-05-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-05-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning.