Ansökningsnummer 200804516
Ansökningsdatum 2008-05-09
Registreringsnummer 398121
Registreringsdatum 2008-10-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-10-10
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Kontorstjänster.