Ansökningsnummer 202002755
Ansökningsdatum 2020-04-23
Registreringsnummer 608278
Registreringsdatum 2020-05-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-04-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: