Ansökningsnummer 2018-02532
Ansökningsdatum 2018-04-16
Registreringsnummer 546926
Registreringsdatum 2018-08-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-08-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 30

Is, glass, fryst yoghurt och sorbet.