Åretalarna

Varumärke tillhör Retailbjörnen AB

Ansökningsnummer 201605267
Ansökningsdatum 2016-08-08
Registreringsnummer 535079
Registreringsdatum 2016-10-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-10-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: