Husverket

Varumärke tillhör Husverket AB

Ansökningsnummer 201908067
Ansökningsdatum 2019-12-18
Registreringsnummer 606005
Registreringsdatum 2020-01-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-12-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 19

Byggnadsmaterial av trä; byggnadsmaterial, inte av metall; byggpaneler, inte av metall; icke-metalliska modulära byggnadsenheter; icke-metalliska modulära överbyggnader; modulära enheter för konstruktion av prefabricerade byggnader (inte av metall); modulära hus, inte av metall.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; uppförande/anläggande av offentliga byggnationer; vvs-installationer, -underhåll och -reparation; anläggningsarbeten och iordningställande av mark och fastigheter.