Ansökningsnummer 201404797
Ansökningsdatum 2014-08-01
Registreringsnummer 521370
Registreringsdatum 2014-09-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-09-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: