N N N N

Varumärke tillhör Nstart AB

Ansökningsnummer 2017-07842
Ansökningsdatum 2017-11-08
Registreringsnummer 544149
Registreringsdatum 2018-02-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-02-21
Typ Figurativt

N N N N

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster.