LÅNEKOLL

Varumärke tillhör Consector AB

Ansökningsnummer 2020-03734
Ansökningsdatum 2020-06-02
Registreringsnummer 609077
Registreringsdatum 2020-06-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-06-02
Typ Figurativt

LÅNEKOLL

Varor & Tjänster

Klass: 36

Bolån och finansieringstjänster; bolånebanker och -mäkleri; bolånerådgivning; bolånetjänster; bostadshypotekslån; fastighetsfinansieringar; finansiell rådgivning om lån; finansiell rådgivning om studielånstjänster; finansiell rådgivning om krediter; finansiell utlåning mot säkerhet; finansiella kredittjänster; finansiella lån för handeln; finansiella lånetjänster; finansiella lånetjänster för personliga ändamål; finansiella tjänster avseende penninglån; finansiella tjänster avseende husköp; finansiella tjänster avseende fastigheter; finansiella tjänster avseende kreditkort; finansiella tjänster avseende amorteringskrediter; finansiella tjänster avseende bolån; finansiella tjänster för köp av fastigheter; finansiella tjänster för inköp av fordon; finansiella tjänster och lånetjänster; finansiellt garanterad finansiering; finansiellt långivande; finansiering av amorteringslån; finansiering av bolån; finansiering av bolån och säkerheter; finansiering av borgen; finansiering av borgenärstjänster; finansiering av bostadslån; finansiering av fastighetslån; finansiering av lån; finansiering av lån, bolån och säkerheter; finansiering av personliga lån; förmedling av kreditavtal; hypoteksbanker; kommersiella bolånemäklerier; kredit- och betalkortstjänster; kreditförmedling; kreditfinansiering; kreditkorts- och betalkortstjänster; kreditinstitut; kredittjänster; kreditmäkleri; kredittjänster för konsumenter; lån och kredittjänster; lånerådgivning; lånerådgivning och lånefinansiering; lånetjänster; mäkleri avseende bolån; omläggning av bolån; rådgivning angående kreditbeviljning; rådgivning avseende kreditkort; penninglånstjänster; personliga lånetjänster; tillhandahållande av lån; tillhandahållande av lån mot säkerhet; tjänster avseende utlåning av bolån och bolånemäkleri; utlåning av pengar; utlåning av bolån; utlåning mot säkerheter; utlåningstjänster och lån; utfärdande av hypotekslån; upprättande av konsumtionskrediter; upplåtande av lån mot säkerhet; upplåtande av konsumentlån; upplåtande av bostadslån; affärsmässig utlåning; amorteringslåneverksamhet; agenturtjänster för bolån; anordnande av bolån och lån; anskaffande av bolån; bilfinansieringstjänster; betalkort- och kreditkortstjänster; anordnande av personliga lån; anordnande av tillfälliga lån; anordnande och erbjudande av lån mot säkerhet; anordnande av låneavtal avseende bolån; anordnande av låneavtal med säkerhet i fastigheter; anordnande av lån mot säkerhet; anordnande av lån; anordnande av krediter; finansiering av köp; finansiering av lån mot säkerhet; finansieringstjänster inom området för tandvård; finansiering för betalning av medicinska utgifter; förvaltning av bolån; förvaltning av bolåneverksamhet; hanteringstjänster för lånerelaterade transaktioner; konsumentutlåningstjänster; kredit- och kontantkortstjänster; kredit och låntjänster; kreditgivning; mäkleritjänster avseende avbetalningsköp; upplåtande av konsumentkrediter; upplåtande av finansiella lån mot säkerhet.