Svart Lax

Varumärke tillhör KUROSAKE AB

Ansökningsnummer 201503175
Ansökningsdatum 2015-05-06
Registreringsnummer 526844
Registreringsdatum 2015-09-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-09-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Inspelning av musik; inspelningsstudiotjänster för produktion av ljudbärande skivor; inspelningsstudior; inspelnings-, film-, video- och tv-studiotjänster; inspelningstjänster; konsultation avseende film- och musikproduktion; ljud- och videoinspelningstjänster; ljudinspelning och -produktion; ljudinspelnings- och videounderhållningstjänster; ljudinspelningsstudiotjänster; ljudinspelningstjänster; ljudproduktion; ljudproduktionstjänster; musikproduktion; musikproduktionstjänster; musikinspelnings- och studiotjänster; produktion av liveunderhållning; produktion av ljud- och musikinspelningar; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av masterinspelningar; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; produktion av musikinspelningar; produktion av radioprogram; produktion av underhållning i form av ljudinspelningar; studior för ljudinspelning; framförande av musik; framförande av musik och sång; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; liveuppträdanden av musikband; musikframförande; musikframträdanden; musikkompositionstjänster; musikkomponering; musikkonserttjänster; musikvideoproduktion; utgivning av musik; utgivning av musikaliska verk.