EvoMed - Evolutionsmedicinska Institutet

Varumärke tillhör EVOMED AB

Ansökningsnummer 201906082
Ansökningsdatum 2019-09-26
Registreringsnummer 604371
Registreringsdatum 2019-10-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-09-26
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Handledning i kiropraktik; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga medicinska utbildningskurser; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av utbildning.

Klass: 44

Hälsovård relaterad till kiropraktik; kiropraktik; kiropraktikertjänster; tillhandahållande av information om kiropraktik; hälsovård relaterad till terapeutisk massage; information avseende massage; massage; massagetjänster; hälsovård avseende fastande; hälsovård relaterad till avslappningsterapi; hälsovård relaterad till akupunktur; hälsovårdstjänster; hälsovårdsverksamhet; konsultation avseende hälsovård; konsultationstjänster avseende hälsovård; informationstjänster relaterade till hälsovård; medicinska tjänster och hälsovårdstjänster; ombesörjande av hälsovårds tjänster; professionella rådgivningstjänster avseende hälsovård; rådgivning avseende medicinsk hälsovård; organisering av hälsovård för bibehållen hälsa; tjänster utförda av medicinska kliniker och av hälsovårdskliniker.