Axibuss

Varumärke tillhör Axibuss Aktiebolag

Ansökningsnummer 201400976
Ansökningsdatum 2014-02-07
Registreringsnummer 518918
Registreringsdatum 2014-04-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-04-25
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transporttjänster med buss; rese- och transportbokningstjänster; tjänster avseende passagerarbussar (transport); transport av människor på land; taxitjänster; taxitransport; taxitransporter; anordnande av taxiresor; taxitransporter av resenärer; taxitransporter för rullstolsbundna; transporter; transporter (bokning av -); transportbolagstjänster; planering av resor; information avseende resor; anordnande av resor; resor (bokning av -); bokning av resor; organisering av resor; arrangerande av resor; resor (arrangerande av -); resor och passagerartransporter; reservationstjänster avseende resor; bokningstjänster avseende resor på land; tjänster för bokning av resor; tjänster bestående av information rörande resor, avgifter, tidtabeller och transportmetoder; förmedling av transporttjänster; transportlogistik; transportinformation; trafikinformation; anropsstyrd taxi.

Klass: 42

Molntjänster; molntjänster [SaaS]; hostingtjänster, molntjänster (SaaS) och uthyrning av mjukvara; programmering av programvara; skapande av programvara; underhåll av programvara; konfigurering av programvara; utformning av programvara; framställning av programvara för databehandling; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för upprättande av transportdokument via datornät, intranät och Internet; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för spårning av frakter via datornät, intranät och Internet; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för upprättande av fakturor via datornät, intranät och Internet.