JÄMFÖRSÄKRING

Varumärke tillhör Zmarta Holding AB

Ansökningsnummer 201505008
Ansökningsdatum 2015-07-19
Registreringsnummer 528159
Registreringsdatum 2015-11-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Databaser (elektroniska); datormjukvaror; datorprogram; elektroniska databaser; elektroniskt lagrade data.

Klass: 35

Upplåtande av datoriserade reklamtjänster; upplåtande av reklamutrymme; upplåtande av reklamutrymme genom elektroniska hjälpmedel och globala informationsnätverk; upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; upplåtande och uthyrning av annonsutrymmen på internet; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; uthyrning av annonsutrymme på en webbplats; uthyrning av annonsutrymme på nätet; uthyrning av annonsutrymmen; uthyrning av annonsutrymme; abonnemang (anordnande av -) på en telematik-, telefon- eller datortjänst [internet].

Klass: 36

Information avseende försäkringar; tillhandahållande av försäkringsinformation; upprättande av försäkringar; upplåtande av semesterförsäkringar; upplåtande av livförsäkringstjänster; upplåtande av information avseende försäkringsfrågor; undersökningar avseende försäkringar; tjänster utförda av försäkringsbolag; tjänster avseende information och rådgivning om försäkringsmäkleri; tjänster avseende flygförsäkringar; tjänster avseende fastställande av resebidrag; tjänster avseende försäkringspremieavtal; tillhandahållande av information via direktanslutning om försäkring från en databas eller via internet; tillhandahållande av information om återförsäkring; tillhandahållande av information om mäkleri av livförsäkringar; tillhandahållande av information om beräkning av förhöjda avgifter för försäkringar; tillhandahållande av försäkringspremieanbud; reseförsäkringstjänster; reseförsäkringar; rättsskyddsförsäkringar; rådgivningstjänster rörande försäkringskontrakt; rådgivningstjänster avseende försäkring; rådgivningstjänster avseende försäkringsanspråk; rådgivnings- och förmedlingstjänster avseende fordonsförsäkring; rådgivnings- och förmedlingstjänster avseende livförsäkring; rådgivnings- och förmedlingstjänster avseende olycksfallsförsäkring; rådgivnings- och förmedlingstjänster avseende sjukvårdsförsäkring; rådgivnings- och förmedlingstjänster avseende reseförsäkring; rådgivnings- och förmedlingstjänster avseende hemförsäkring; rådgivning om livförsäkringar; rådgivning avseende försäkring; professionell ansvarsförsäkring; privatförsäkringstjänster med anknytning till återbetalningsskyldighet för lån; privatförsäkringstjänster med anknytning till juridiska tjänster; personförsäkringstjänster; ombesörjande av försäkringstjänster till återförsäkringsbolag; ombesörjande av försäkringstjänster till försäkringsbolag; olycksfallsförsäkring; motorförsäkringsmäkleri; motorförsäkringar; motorfordonsförsäkringar; medicinska försäkringstjänster erbjudna till företag; medicinska försäkringsmäklartjänster; medicinsk försäkring (finansiell); mäklerirådgivning rörande försäkring; mäkleri avseende transportförsäkringar; mäkleri avseende återförsäkringar; mäkleri av transportförsäkringar; mäkleri av livförsäkringar; mäklarfirmor för fartygsförsäkring; livräntetjänster; livförsäkringsverksamhet; livförsäkringstjänster; livförsäkringsmäkleri; livförsäkringsagenturer; livförsäkringar (finansiell); kreditriskförsäkringar [factoring]; kreditriskförsäkringar; kreditförsäkringar; konsulttjänster och information avseende försäkringar; information och konsultation avseende försäkringar; information om återförsäkring; hus- och hemförsäkringar; hemförsäkringstjänster; hantering av försäkringsanspråk; försäkringsinformation; försäkringskonsulttjänster; försäkringsmäkleri för egendom; försäkringsförmedling; försäkring för kontor; försäkring för hotell; försäkring avseende fastigheter; egendomsförsäkring; fastighetsförsäkring; datoriserade informationstjänster avseende försäkringar; datoriserad bearbetning av försäkringsanspråk (finansiella tjänster); anskaffande av försäkringspremieanbud; administration av försäkringsanspråk.

Klass: 42

Design och utveckling av datalagringssystem; design och utveckling av visningssystem för data; design och utveckling av system för inmatning av data; design och utveckling av programvara för elektroniska databaser; design och utveckling av databehandlingssystem; design, skapande och programmering av webbsidor; framtagning av datorprogram för databehandling; tjänster rörande utformning och programmering av datorer; upplåtande av sökmotorer; utveckling av datorsystem; utveckling av system för behandling av data; utveckling av system för databehandling.